Certifikační orgán Tüv Thüringen e. V. certifikoval, že společnost Fiving splňuje požadavky na kvalitu svařování podle normy DIN EN ISO 3834-2. To nás zavazuje k zachování vysokých nároků na kvalitu našich výrobků.

Share This