Produkty

SK | CZ | EN | RU | DE

Vesna

Výkon:

700 – 5 000 m3/ hod

Popis:

Kompaktní zařízení – tepelné čerpadlo s chladicím okruhem s možností zpětného získávání tepla – rekuperace, pro řízené větrání, teplovzdušné vytápění nebo chlazení různých typů prostor. Díky reverzně působícímu okruhu tepelného čerpadla je zařízení schopno splnit i požadavek na klimatizaci větraných prostor v letním období.

BJ

 Výkon:

15 000 – 70 000 m3/hod

Popis:

Kompaktní sestavy skládající se z jednotlivých modulů v závislosti na vlastnostech a specifických požadavcích.

Moduly:

Moduly: směšovací komory, filtrace, vytápění, chlazení (vodní, přímé), vytápění a chlazení s tepelným čerpadlem, rekuperace tepla, odvlhčování.

Výkon:

3 – 50 kW

Popis:

Kondenzační jednotky využívají nejnovější technologie, které umožňují velmi účinné a úsporné chlazení díky dostatečně velkým výměníkům tepla s optimální pracovní plochou, kompresorům scroll a ventilátorům vybaveným motory EC.

 

Chiller

Výkon:

3 – 370 kW

Popis:

Zařízení zajišťuje především potřebu chlazení kapalných médií používaných v průmyslu. Použité prvky umožňují plynulou regulaci výkonu, což vede k vysoké účinnosti zařízení a nízkým provozním nákladům.

Čisté nástavce

Výkon:

900 – 1 800 m3/hod

Popis:

Univerzální filtrační nástavec slouží k filtraci vzduchu přiváděného do místnosti a splňuje podmínky čistého prostředí. Filtraci vzduchu zajišťují filtry s filtrační třídou U15,16, H13,14.

FBM

Výkon:

3 – 50 kW

Popis:

Kompaktní klimatizační jednotky umožňující výměnu čerstvého a cirkulačního vzduchu, míchání, filtraci, tepelnou úpravu strojním chlazením a přívod do klimatizovaného prostoru s možností „free colling“.

Fkan

Výkon:

700 – 7 000 m3/ hod

Popis:

Modulární klimatizační systém určený pro komfortní a procesní klimatizaci.

Umožňuje přívod, odsávání, směšování, rekuperaci, filtraci, chlazení, sušení a ohřev vzduchu.

Výkon:

600 – 2 700 m3/hod

Popis:

Stavebnicový klimatizační systém určený pro komfortní a technologickou klimatizaci.

Umožňuje přívod, odsávání, směšování, filtraci, chlazení, sušení a ohřev vzduchu s možností „free coolingu“.

Výkon:

7,97 kW – 14,15 kW

Popis:

Kompaktní interiérové tepelné čerpadlo jako zdroj tepla pro vytápění objektů a přípravu teplé užitkové vody.

Gobi

Výkon:

8,5 – 11,5 kW

Popis:

Výměnníková jednotka vyvinutá pro účinné a úsporné chlazení nebo vytápění velkých ploch průmyslových a sportovních hal.

Share This